MYOTONOLOGIE V KOSMETICKÉ PRAXI – co je myostimulace a myolifting

Myotonologie je součástí elektrokosmetiky. Myotonologie je věda o stavech svalového napětí. Lidsky řečeno je myotonologie obor, který se zabývá ošetřením svalů elektrickými impulzy. Jedná se o svaly velké (tělové) pak mluvíme spíše o myostimulaci, nebo svaly menší v obličeji, kdy mluvíme o myoliftu jako metodě ošetření svalů.

Kosmetická péče nemůže ustrnout jen u základního kosmetického ošetření. Prosperující kosmetický salon se musí věnovat také tzv. celotělové kosmetice, problémům, které ženy trápí, např. formování postavy, tukovým polštářkům, celulitě, vráskám, vadnoucí nebo aknetické pleťi, chloupkům, relaxaci a pod. Čím širší je nabídka úspěšných služeb, tím lepší jsou ekonomické vyhlídky kosmetického salonu. Myotonologie je jedinečnou příležitostí, jak získat nové zákazníky, jak nabídnout nové služby.

Tukové polštářky, celulita a obezita na nejchoulostivějších partiích (stehna, bříško, boky, zadeček) deformující ladné křivky ženského těla jsou velmi starým a pravidelně se vracejícím problémem ženské klientely kosmetických salonů. Kosmetička, která těmto problémům nevěnuje patřičnou pozornost zbytečně ztrácí zákaznice a tržby. Odhaduje se dokonce, že celulita bude kosmetickým problémem č. 1 v tomto tisíciletí!

Velmi účinným a dlouholetou praxí prověřeným přístrojem pro formování postavy je tzv. myostimulátor. (Myolift je speciální myostimulátor stimulující oblyčejové svaly.)

Myostimulátory jsou přístroje, které pomocí elektrických impulzů vhodného tvaru a kmitočtu “dráždí” příslušné buňky (svalové, nervové). Toto dráždění má za následek např. stažení svalových vláken, zvýšení látkové výměny v buňkách, aktivaci lymfatického toku a pod. Rytmicky se opakující stahy (práce) svalů vyžaduje energií, která se odebírá z tukových zásob kolem svalů. Zasluhuje si obzvláštní pozornost skutečnost, že myostimulací lze cíleně odbourávat tukové polštářky zejména na kritických místech, které se jinak – cvičením, nebo dietou jen velmi těžko ovlivňují. Pasivní gymnastika svalů pomocí myostimulace kromě odbourávání tukových vrstev má za následek zpevnění a posílení svalů (lze zvýšit svalovou sílu až o 30 % např. v rámci sportovního tréninku). Je nutno zdůraznit, že myostimulace, použití dráždivých proudů v kosmetice nemá naprosto žádné škodlivé účinky a používané elektronické impulzy jsou fyziologicky kompatibilní s lidským organizmem. Konečně stejných nebo podobných impulzů se používá v medicíně běžně již několik desítek roků (kardiostimulátory, rehabilitační stimulátory, elektroléčba). Velmi často slyšíme skeptické, rádoby odborné úvahy o myostimulaci i od jinak význačných odborníků, kteří však nevědí nic o elektrofyziologii.

Počátkem devadesátých let byla myostimulace u nás velice rozšířenou záležitostí a myostimulací se zabývala většina kosmetických a masérských salonů i fitness-center. Tento veliký soubor uživatelů i klientů dává řadu užitečných informací o tom, jak se myostimulace osvědčila v praxi, resp. jaké jsou problémy při její aplikaci.

V praxi se osvědčily tzv. profesionální vícekanálové myostimulátory ( 6, 8 nebo i více kanálů), které umožňují současné ošetření více (6, 8 nebo více) svalových skupin. Výsledky závisí velice na znalosti obsluhy a důkladné školení vedené odborníkem a poskytované výrobcem má zásadní význam pro úspěšnost aplikace. Velmi důležité je, zda výrobce poskytuje trvalou odbornou poradenskou službu a zda zajišťuje servis na přístroje.

Myostimulaci je nutné aplikovat jako sérii 10 – 15 i více procedur provedených ob den, nebo 3 x za týden v rámci komplexní kúry, která upravuje stravovací zvyklosti (nejde o drastickou dietu s hladověním, ale spíše o omezení přejídání a úpravu skladby stravy), zavádí pohybové cvičení, současně aplikuje vhodné kosmetické přípravky, zábaly a pod. Velmi slibné výsledky lze získat kombinováním myostimulace s psychoterapií. Důležité je dodržení tzv. pitného režimu, t.j. vypít denně ca. 2,5 litrů vody a to každý den. Tento pitný režim se musí stát součástí životního stylu. Aktivace tzv. svalové pumpy myostimulací pak aktivuje lymfatický oběh a dochází k lymfatické drenáži a tím i k odvodu odpadních látek metabolizmu.

Před aplikací kúry je nutné klienta vyšetřit, zjistit možné stavy pro kontraindikaci, stanovit počáteční objemy a hmotnost. Každá kúra se zapisuje a vyhodnocuje. Získáme tak objektivní podklady pro hodnocení úspěšnosti celé kúry.

Myostimulace má ohromný motivačný účinek, protože již po ca. 3-4 procedurách dochází k měřitelnému zmenšení objemu pasu, stehen a pod.

Myostimulace má příznivý (měřitelný) vliv na různé chorobné stavy: anginu pectoris (zvýšení zátěže), diabetes, bolestivé stavy, zácpa, hojení zlomenin a ran a pod. Léčení však vždy patří do rukou lékaře. Doporučuje se také spolupráce s poučeným lékařem.

Kombinace myostimulace s jinými ošetřovacími technikami např. vakuovými nebo pneumatickými masážemi, lymfatickou drenáží, tělovými zábaly, ultrazvukem apod. je velmi účinným prostředkem pro zmenšení celulity.

Z ekonomického hlediska zavedení myostimulace do palety služeb je pro kosmetické salony velice výhodné. Pořizovací náklady nového moderního osmikanálového přístroje jsou kolem 37.000,- Kč, včetně zaškolení a trvalé poradenské služby. V rámci komplexní kúry sestávající z ca. 10 jednotlivých procedur lze účtovat 2000-3000 Kč i více podle cenové úrovně salonu.

Rentabilitu salonu zvyšuje skutečnost, že během ošetření myostimulátorem v trvání ca. 60 minut lze ošetřovat další zákaznici. Myostimulátor je automat, který vlastně pracuje za nás.

Pokud se rozhodneme pro zavedení myostimulace – formování postavy, pak je nutné vhodnou reklamou získat zákaznice – zde nejlepší reklamou jsou spokojené zákaznice, které všude předvádějí jak je jim sukně volná, jak museli přešívat šaty. Je vhodné nabídnout bezplatnou poradnu pro klientky, umožnit vyzkoušení myostimulace (odstranit pověry a strach vlivem falešných informací).
Celá řada salonů s úspěchem používá myostimulace a formování postavy nabízí jako další službu zákazníkům.

Rovněž tak metoda myoliftu je perspektivní metoda, která u nás čeká na znovu objevení. Praktické zkušenosti salonů, kde metodu myoliftu nabízejí dokazují, že metoda myoliftu dává dobré výsledky a znamená rozšíření nabídky salonu o žádanou službu.