Ultrazvuk v kosmetické praxi

Moderní kosmetika je dnes již nemyslitelná bez využití různých fyzikálních veličin, které se aplikují pomocí moderních přístrojů, jejichž obsluha je snadná a předem naprogramovaná. Pouhé tzv, ruční ošetření nesmírně zužuje možnosti kosmetičky a salon poskytující jen základní tzv. ruční ošetření je i v ekonomické nevýhodě proti salonům používajících moderní ošetřovací metody a přístroje.
Využití různých fyzikálních veličin a jevů nám umožňuje provést ošetření a dosáhnout výsledků, které jen klasické ruční ošetření nedokáže. Averze kosmetiček k přístrojovému ošetření (k vlastní škodě) je dána přístupem většiny našich kosmetických škol, kde se této tématice nevěnuje téměř žádná pozornost.

Jedna z fyzikálních veličin, která ač v medicíně se s úspěchem používá již desítky let jak pro terapii tak pro diagnostiku, je ultrazvuk, který se nyní začíná šířeji používat v kosmetické praxi. V zahraničí, ale i na domácím trhu se objevilo několik ultrazvukových přístrojů pro použití v kosmetické praxi.

Mluvíme-li o zvuku, máme na mysli vlnění, které je zachytitelné lidským sluchem. Slyšitelnost leží mezi 40 Hz (nízké tóny) a ca. 20 000 Hz (vysoké tóny). Spousta zvířat, např. pes nebo velryba, mohou slyšet i tóny vyšší. Např. netopýr dokáže sluchem zachytit vlnění o frekvenci 30 000 až 120 000 Hz a pomocí nich se orientovat.

Ultrazvuk používaný v medicíně a také v kosmetice má zhruba stejné hodnoty frekvence, a to mezi 500 kHz až 3,5 MHz.

Ultrazvuk vzniká v elektronickém generátoru a zvukové hlavě ve které je membrána, která přeměňuje elektrickou energii o vysoké frekvenci na mechanickou energii. Jestliže generátor vyvíjí elektrický proud o frekvenci např. 1 milion Hz (1 MHz). Pak i membrána kmitá milion krát za sekundu.

Působení ultrazvuku při kosmetické aplikaci

Přiložíme-li hlavici ultrazvukového přístroje na kůži, vzniká řada reakcí. Za prvé se v okolní tkání mění tlak. To je reakce na fakt, že částečky hmoty tkáně, které na kmitání reagují, se začnou pohybovat sem a tam. Při tomto rychlém pohybu vzniká také tření, jehož následkem zase vzniká v hlubších vrstvách tkáně teplo. Toto teplo vede k dobře patrnému a měřitelnému zvýšení teploty tkáně v místě aplikace. Kromě toho dochází k určitému druhu “biomechanické mikromasáže”, která je také dobře patrná a lze ji využít při rozmanitých kosmetických indikacích.

Obě reakce, teplo i mikromasáž, společně působí na roztahování cév a posilují tak zásobování buněk i proces látkové výměny v nich. Zvyšuje se také propustnost buněčných membrán. Aktivuje se odvod zplodin látkové výměny, zlepšuje se mízní tok. Uvolněné tkáně a svalstvo zvláční. Jedním z výsledků je i lokální ztišení bolesti, čehož se využívá především v lékařství.

Zde je zajímavý především následující účinek: působením ultrazvuku se rozšiřuje mezibuněčný prostor a zplodiny látkové výměny se mohou lépe odvádět. Jelikož při jejich odplavování dochází ke ztrátě tekutin, mohou kožní buňky po každém ošetření vodu znovu přijímat a hromadit. Tak získáme prvotřídní výsledky regenerace obličeje, poprsí i celého těla. Tento výsledek lze ještě zvýšit použitím speciálního gelového přípravku, jehož účinné látky proniknou při proceduře do kůže (tzv. sonoforeza).
Vlivem ultrazvuku se dále viditelně normalizuje tvorba kožního mazu.

Odplavování zplodin látkové výměny z kůže řadí ultrazvuk také k účinným metodám ošetření celulity. Na rozdíl od řady dalších metod
se zde využívá též hloubkového prohřívání tkáně, které s sebou nese zvýšení metabolismu tuků. Současně probíhající hloubkovou masáž (mikromasáž) lze využívat i při ošetření celulity kombinované se syndromem “jezdeckých kalhot”. To je také těžiště využití ultrazvuku v kosmetice, jak už řadu let potvrzují např. japonští a korejští kosmetologové.
Zejména v kombinaci např. s pneumatickými masážemi (SLIDE-STYLER) je možné velice úspěšně odstraňovat celulitu.

Při každé aplikaci ultrazvuku lze využít také jeho sonoforetického účinku, který napomáhá vstřebávání účinných látek. Jelikož při této metodě je nutno aplikovat i kontaktní gel, lze tento přípravek obohatit účinnými látkami, které mohou podle indikace výsledný účinek kladně ovlivnit. To platí i pro ošetření poprsí a obličeje, kde již řadu let existuje příruční přístroj, který využívá výlučně “vedlejšího” účinku sonoforézy.

Ošetření ultrazvukem patří mezi manuálně aparativní metody, tj. stejně jako při vakuové masáži kosmetička drží aplikátor v ruce a pohybuje jím po příslušné partii těla.

V zásadě platí, že kosmetické ošetření provádíme jen na zdravých jedincích. Není ale na škodu si pamatovat i nejdůležitější kontraindikace. Patří sem mimo jiné některá cévní onemocnění jako je zánět žil (tromboflebitis) a varikóza. Také v případě horečnatých onemocnění a revmatismu ultrazvuk neaplikujeme, ošetření neprovádíme ani v případě neuralgií, nádorů nebo poruch krevního oběhu.

Kromě toho existují i části těla, kterým se bezpodmínečně musíme vyhýbat: nohy postižené křečovými žilami, oči, srdce (infarkt, kardiostimulátor)a velké orgány jako plíce, slezina, játra a vaječníky. Opatrně ošetřujeme ohbí loktů, podkolení a třísla, kde vystupují pod kůži cévy a nervy, stejně jako partie kůže, pod kterou bezprostředně leží kosti. Naproti tomu implantáty nejsou kontraindikovány.

Délka procedury

Potěšitelná je krátká doba aplikace. K ošetření celulity na obou stehnech (z vnitřní i vnější strany) stačí pouze 15 minut. První procedury z celé série by měly následovat co nejrychleji za sebou (třikrát týdně). V případě výskytu “jezdeckých kalhot” nebo zvlášť silné celulity, kdy se membrány tukových buněk slepí, je zpočátku nutné i každodenní ošetření, aby se buňky od sebe mohly odlepit a co nejvíce redukovat svůj objem. Následná lymfodrenáž (nejlépe přístrojová-např. VACUUM nebo ruční), myostimulace nebo zábaly jsou ideálním doplňkem procedury.

K regeneračnímu ošetření (po akne v obličeji nebo na zádech, k podpoře tvorby tkáně v případě předčasně zestárlé pleti) se také indikují kratší časy ošetření – podle potřeby bohatě stačí dvě až pět minut. Totéž platí pro aplikaci ultrazvuku na reflexní zóny.

Co je třeba vědět o aplikaci ultrazvuku

Na moderních přístrojích by měly být k dispozici dvě formy ultrazvuku: trvalý a impulzní. Při trvalém průběhu ultrazvuku převažuje tvorba tepla. To stačí i pro sonoforézu. Při impulzním průběhu se ultrazvuk v pravidelných intervalech vypíná a zapíná, např. v poměru 1:5 nebo 1:10 na frekvenci impulzů (zpravidla 0,01 s). Tím se vyhneme tvorbě tepla, případně hromadění tepelné energie a dráždění kůže. Zároveň můžeme pracovat při vyšší intenzitě.

Intenzita se měří ve wattech na cm2 (W/cm2) a na přístroji se dá nastavovat. Její velikost se řídí stavem klienta, místem a hloubkou aplikace i tloušťkou tkáně. Již hodnota 0,2 W/cm2 stačí k získání dobrých výsledků, 0,5 – 1 W/cm2 platí již za vysokou intenzitu. Zde je třeba si uvědomit, že více neznamená lépe, ale naopak spíš škodí. Také u ultrazvuku platí, že méně je více.

Zaškolení – odborná příprava kosmetičky je nutná!

Firma dodávající ultrazvukové přístroje pro kosmetiku musí bezpodmínečně zajistit odborné školení obsluhy.
U přístrojů dodávaných firmou MEDEA je zaškolení vždy v ceně přístroje.

V rámci kurzů o elektrokosmetice pořádaných firmou MEDEA je věnována pozornost teorii a praxi ošetření ultrazvukem v kosmetice.